Nyheder fra Hee Entreprise A/S

Igangværende projekter hos Hee Entreprise A/S

  • Opførelse af 22 lejligheder i Hørning  (Totalprojekt, solgt på forhånd til investor)
  • Oprensning af Sejlrende V/ Skaven Strand/Havn i Ringkøbing fjord der oprenses rende 1,2 km ud i fjorden
  • Opførelse af Byparken i Skjern “Etape 2”. Her opføres 4 lejligheder i 1 plan + 16 lejligheder i 2 punkthuse i 4 etager
  • Naturprojekt: Tilbageslyngning af Hover Å, for Ringkøbing-Skjern kommune. Faunapassage ved Nybro Mølle, for Herning Kommune. Den grønne Korridor i Skjern, for Skjern borgerforening m.fl.
  • Etablering af af Halby Havn
  • Grundforbedring/grundvandssænkning vedr. nyt kummeanlæg til Bratbjerg Dambrug,  For ”Aquapri”